Eczane Sigortası Nedir?

Eczane Sigortası

Sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması için eczanelerin zorunlu deprem sigortası dışında içinde pek çok özel durumu kapsayan Eczane Paket sigortası ile küçük ve orta ölçekli işverenlerin kendilerini, iş yerlerini, demirbaşlarını, çalışanlarını teminat altına alırlar.

Bu manada Eczane Paket sigortası klasik yangın sigortası, mali sorumluluklar ve diğer teminatları içeren sigortalar kapsamında sigortalanırlar Bu paket temelde yangın, sel, yıldırım düşmesi, doğalgaz patlamaları, kasa hırsızlığı ve kasa muhtevatı hırssızlıklarını kapsamaktadır. Ek olarak su baskınlarını, fırtına, duman, kara ve hava taşıtlarının meydana getireceği hasatları, yer kayması, kar ağırlığı, çığ düşmesi, grev ve lokavt anında oluşan hasarları içermektedir. Ayrıca Sokak eylemleri veya terör hareketleri sonucu meydana gelen hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması sigortası da pakete katılabilir.

İsteğe bağlı teminatlar açısından Eczane Paket sigortası özellikle maili sorumluluklar pakette mutlaka olmalıdır. Bunlar kiracı ve komşuluk mali sorumlulukları, kira kaybı sigortası, alternatif iş yeri masrafları ki 12 ayı aşmamak şartı ile ödenir, iş durması gelir kaybı sigortası, enflasyona karşı koruma, kişisel eşyalar ile demirbaşlara ait özel eşyaların sigortası yapılabilir. Tüm inşaat işleri masraflarının tazmini, raf ve vitrinlerin tazmini, eğer gerekiyor ise adres nakli sigortası, sabit tesisat ve yeni yatırım teminatı, dolu yağışının vereceği hasarlar, doktor ve ambulans gönderimi, sabit faturaların, iş yeri giderlerinin ödenmesi, vefat işlemleri, tıbbi destek ve danışmanlık hizmetleri alınabilir. İlaç ve kupürlerin çalınması, yanması, yok olması vs teminatı, İlaç bozulmalarının teminatı, bir yerden bir yere paranızın taşınırken teminat altına alınması için para teminatı, 3, şahıslara karşı mali sorumluluk, kendisi ve çalışanları için kaza sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortaları, emniyeti suistimal sigortaları da isteğe bağlı ilave edilerek sigortalılığın kapsamı genişletilebilir.